Aktuelt

Aktuelt


Generalforsamling 2020 - UDSKUDT

På baggrund af statsministerens og myndighedernes udmelding den. 11. marts 2020 omkring Corona/covid-19, så udskydes generalforsamlingen til et senere tidspunkt. Tidspunktet kan ikke oplyses endnu, men følg med her på hjemmesiden. Hvis du er tilmeldt vores blog, så vil du få direkte besked pr. mail.


Pas godt på hinanden


Kristian Voigt, formandGeneralforsamling 2020


Generalforsamlingen foregår 17. marts 2020 i multisalen i Stengård Kirke


Der er mulighed for at spise med de øvrige grundejere fra kl. 18. Her er tilmelding krævet - se nærmere beskrivelse i indkaldelsen (Link) , som er blevet omdelt. 


Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00. Her behøver man ikke tilmelde sig.


Klokken ca. 19.30 er vores foredragsholder, Bo trygt-forebyggelsesekspert Bent Nikolajsen, klar til at give os konkrete råd til sikring af vores boliger, hvordan vi sammen gør kvarteret tryggere med Nabohjælp, og hvad man kan gøre i tilfælde af indbrud


Håber der er rigtig mange, der har lyst til at møde op


Kristian Voigt, formandGeneralforsamling 2019Generalforsamlingen foregår 19. marts 2019 i multisalen i Stengård Kirke


Der er mulighed for at spise med de øvrige grundejere fra kl. 18. Her er tilmelding krævet - se nærmere beskrivelse i indkaldelsen (se den her) , som er blevet omdelt. 


Selve generalforsamlingen starter kl. 18.45. Her behøver man ikke tilmelde sig.


Klokken ca. 19.30 er vores foredragsholder Karsten Pålsson klar til at indblik i, hvorledes det sluttede byrum har betydning for os som mennesker.


Håber der er rigtig mange, der har lyst til at møde op


Kristian Voigt, formand
Generalforsamling 2018


Generalforsamlingen foregår 19. marts 2018 i multisalen i Stengård Kirke


Der er mulighed for at spise med de øvrige grundejere fra kl. 18. Her er tilmelding krævet - se nærmere beskrivelse i indkaldelsen (se den her) , som er blevet omdelt. 


Selve generalforsamlingen starter kl. 18.45. Her behøver man ikke tilmelde sig.


Klokken ca. 19.30 er vores foredragsholder Signe Wenneberg klar til at inspirere os ift. haven.


Håber der er rigtig mange, der har lyst til at møde op


Kristian Voigt, formand


Kongens Lyngby, den 03. April 2017.


Til Trafik- og teknikudvalget,


I Stengårdens Grundejerforening er vi blevet opmærksomme på løsningsforslaget omkring nedlæggelse af taxaholdeplads ved Stengården station. Dette er på TTU mødet 3.4.2017.


Vi mener, at den foreslåede løsning langt fra er optimal med baggrund i vores daglige brug af stationen.


Vi har medsendt begrundelse og forslag til revideret løsning (1 side) i vedhæftede dokument.Dokument  (klik her)Kongens Lyngby, den 07. Marts 2017.Indkaldelse til Generalforsamling den 5/4 - 2017 (klik her)Indlæg - Debat med politikerne i Gladsaxe (klik her)
Kongens Lyngby, den 07. Juli 2016.På grund af sygdom har jeg desværre været nødt til at overgive jobbet som formand for foreningen til næstformand Kristian Voigt.

Jeg ønsker Kristian god vind i sit nye hverv.


Jeg har været glad for min tid som formand for foreningen. Som formand havde jeg en fantastisk bestyrelse, der yde et stort stykke arbejde, og bakkede mig op i alle forhold.


Derfor vil jeg her takke bestyrelsen for deres loyalitet og gode samarbejde, det vil jeg huske i lang tid frem.

Samtidig vil jeg takke for den tillid I som medlemmer har vist mig, ved at vælge mig som formandMed venlig hilsen


Benny Pedersen


Kongens Lyngby, den 30. Marts 2016.


Regnvand på egen grund i Gladsaxe.

(Klik for at download præsentationen)
Sådanne kommer den tidligere boldbane overfor Vadgårds Skolen til at se ud.


Der bliver 4 bassiner, som modtager vand fra området. De 3 af bassinerne leder vand hen til det fjerde bassin, der har en membran i bunden,

således at det fjerde bassin får et permanent vandspejl og får karakter som en sø.

Vandet fra de tre bassiner bliver renset for miljøfremmende stoffer ved at det ledes igennem jordlag, der opfanger de forurenende stoffer. På den

måde er det meningen, at sikre god vandkvalitet til gavn for smådyr i søen. Det er meningen at søen og livet i søen kan inddrages i undervisningen

i skolen.


Området på boldbanen.

(Klik for at download præsentationen)

Bekendtgørelse om parkeringsbegrænsninger for tunge køretøjer m.v. i Gladsaxe Kommune.

 

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 jf. § 92c, stk. 4 har Gladsaxe Kommune med samtykke fra Københavns Vestegns Politi truffet følgende bestemmelser om parkering på offentlige kommunale veje og på de private fællesveje, hvor kommunen er vejmyndighed og jf. færdselsloven § 92 stk. 1 berettiget til, med politiets samtykke, at træffe færdselsmæssige bestemmelser.

 

§ 1

Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg. Påhængskøretøjer (herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl.19.00-07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.

Stk. 2 Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på højst 2000 kg. Dog parkeres i indtil 24 timer, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

 

§ 2

Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselsloven § 121.

 

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. februar 2007.

 

 

Gladsaxe Kommune, den 31.01.2007.


Copyright © All Rights Reserved