Nabostridigheder

NabostridighederForretningsudvalget i Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune har opstillet nogle generelle råd til bestyrelserne af grundejerforeningerne i Gladsaxe Kommune:


Undgå, at nabostridigheden opstår. Her er det vigtigste råd, at man skal tale med sin nabo, før man foretager sig "et eller andet"

Prøv at leve med det, man føler sig generet af


Bestyrelsen skal ikke være politibetjente, men varetage medlemmernes interesser udadtil.

Er alle andre muligheder udtømt, må bestyrelsen søge at mægle

Forinden skal de stridende dog have henvendt sig til hinanden og prøvet selv at finde en løsning

Den forurettede skal have undersøgt, om der er tale om direkte ulovligheder.

I det tilfælde skal man selv meddele naboen dette og evt. søge politi, hegnssyn eller lignende om hjælp.


En henvendelse til bestyrelsen skal være skriftlig med kopi til naboen.


Bestyrelsen må ikke blive et klageorgan.


Copyright © All Rights Reserved